But I said no, no, no

Op een avond stellen actrices en vriendinnen Debbie Crommelinck en Tanya Zabarylo vast dat Amy Winehouse ons ondertussen al meer dan 10 jaar geleden verliet. Het gesprek mondt al snel uit in een gemeenschappelijke en diepgaande fascinatie voor de Britse wereldster: wat als ze andere mensen was tegengekomen? Wat dreef haar naar die exuberante levensstijl? Wat voor geniale songs had ze nog meer in haar mars? En in welke mate was haar destructieve persoonlijkheid en worsteling met haar verslaving onderdeel van haar succes?
 
In deze muziektheatervoorstelling, doorspekt met enkele van Amy Winehouse haar meest beklijvende songs, zoeken Tanya en Debbie antwoorden. Samen met acteur en muzikant Bert Verbeke brengen ze een verhaal over wat was en wat had kunnen zijn.
 
TG de LINK is het theatergezelschap, geleid door theatermaakster Debbie Crommelinck, met acteurs Bert Verbeke en Jef Hoogmartens als vaste leden. Het gezelschap maakte o.a. Naamloze Gebeurtenis, The Beauty Queen of Leenane en Vrijen Met Dieren, en bespeelde hiermee al verschillende culturele centra. Tijdens de Gentse Feesten organiseert TG de LINK al enkele jaren een theater en muziekfestival in NTGent Arca.
 

MET

Debbie Crommelinck - spel, zang
Tanya Zabarylo - spel, zang
Bert Verbeke - spel, zang