Het Mengelmoes

Onschaemte Stoutheijt & Wulpsche Bottigheên

Gene Bervoets brengt Het Mengelmoes: Onschaemte Stoutheijt & Wulpsche Bottigheên op de planken: een selectie liederen uit het Antwerpse verzamelhandschrift Het Mengelmoes van 1696. Dit anonieme handschrift, dat onder de radar van de censor bleef, biedt een unieke inkijk in de onofficiële, door de Kerk niet-goedgekeurde Antwerpse cultuur aan het einde van de zeventiende eeuw. Geen geestelijke gezangen en religieuze liedteksten, maar wel seks, volkse humor, de duivel, overmatig drankgebruik, geweld, libertinisme en pornografie: Het Mengelmoes bevat het allemaal. Met Onschaemte Stoutheijt & Wulpsche Bottigheên brengt Gene Bervoets Antwerpen, ongecensureerd en zoals het echt was, na 330 jaar terug naar ’t stad!

De muzikale begeleiding tijdens deze unieke voorstelling wordt verzorgd door het Antwerpse ensemble Koperkwintet Brassery, onder meer bekend van de luisterboeken Mowgli van de Wolvenhorde en De oase van Douz. De muzikanten van Brassery zijn allen vertrouwd met zeer uiteenlopende muziekstijlen: van barokmuziek over wereldmuziek, kleinkunst, bigband en hedendaags werk, tot popmuziek. Voor Onschaemte Stoutheijt & Wulpsche Bottigheên gebruikt de drijvende kracht achter Brassery, Marc Goris, de authentieke, meer dan drie eeuwen oude melodieën waarop de liederen in Het Mengelmoes origineel zijn geschreven. Ook die melodieën, waarvan er enkele zijn gecomponeerd door Jean-Baptiste Lully, de hofcomponist van Lodewijk XIV, kenmerken de volkse cultuur in laatzeventiende- eeuws Antwerpen.

De teksten en melodieën in Het Mengelmoes werden voor zijn doctoraatsproefschrift onderzocht door dr. Sven Molenaar, verbonden aan de Faculteit Letteren & Wijsbegeerte, Departement Letterkunde, van de Universiteit Antwerpen, waar hij in 2019 promoveerde tot doctor in de Letterkunde. Hij schreef het boek Het Mengelmoes: Onschaemte Stoutheijt & Wulpsche Bottigheên – populaire geschiedenis van het zeventiende-eeuwse Antwerpse Volksleven. Het boek (mét audioalbum) werd in oktober 2022 voorgesteld aan het grote publiek.


www.brassery.be

MET

Gene Bervoets - zang
Bart Wils - accordeon
Koperkwintet Brassery o.l.v. Marc Goris - muziek
Sven Molenaar - teksten, concept

SOCIAL MEDIA